^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Szanowni Państwo – Członkowie Rady Pedagogicznej

Informujemy, że w dniu 15 września (wtorek) odbędzie się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej za pomocą poczty e-mail. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi informacjami oraz informację zwrotną wg. wytycznych zawartych w wiadomości.

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Wychowankowie

Witamy Was serdecznie w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Dobiegły końca wakacje i mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęci i pełni zapału przystąpimy do nauki, pracy i czekających nas obowiązków.

Szczególnie serdecznie witamy tych uczniów i wychowanków, którzy są z nami po raz pierwszy i w naszych murach zaczynają swoją nową edukacyjną przygodę. Życzymy Wam, by nasz Ośrodek stał się dla Was miejscem, do którego będziecie przychodzić z radością, miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym będziecie mogli nabywać wiedzę, kształcić umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

Drodzy Uczniowie i Wychowankowie, przed nami rok wytężonej pracy, wyzwań i obowiązków, ale też radości z odniesionych sukcesów i pokonywania trudności. W Waszej edukacyjnej drodze towarzyszyć Wam będą doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, specjaliści oraz pracownicy niepedagogiczni. To właśnie Oni będą Waszym drogowskazem oraz wsparciem. To Oni otoczą Was troskliwą opieką i będą służyć pomocą w pokonywaniu wszelkich przeszkód i trudności. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w naszej placówce będzie przynosił nową wiedzę i doświadczenia, które jak najpełniej spożytkujecie w przyszłości.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, dziękując Wam za zaufanie do naszego Ośrodka chcemy podkreślić, że to również Wy jesteście bardzo ważnym ogniwem w edukacji Waszych dzieci. To Wy znacie Je najlepiej, więc liczymy na waszą owocną współpracę w planowaniu i prowadzeniu procesu edukacji i wychowania Waszych dzieci i podopiecznych.

Nauczycielom i pracownikom naszej Placówki życzymy, aby był to dobry, owocny rok, by przyniósł wiele powodów do satysfakcji. Przede wszystkim życzymy wszystkim zdrowia i spokoju w tym trudnym dla wszystkich i niepewnym czasie.

Rok szkolny 2020/2021 uważamy za rozpoczęty!

 

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl