^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 90

Wczoraj 124

W tygodniu 532

W miesiącu 532

Wszystkich 26238

Na stronie ....

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 22 listopada 2019 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja. Ewakuacja odbyła się w dwóch budynkach administrowanych przez dyrektora SOSW. O godzinie 10.00 w szkole przy ul. Tysiąclecia, a także o godzinie 11.00 w Internacie SOSW. W obu przypadkach po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkoły oraz internatu, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym w budynku szkoły był plac przed wejściem głównym natomiast w budynku przy ul. Sienkiewicza pobliski parking.  Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.  Jednocześnie zastępca dyrektora szkoły powiadomił straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie  pod dowództwem mł. bryg. Bogdan Biedka oraz mł. bryg. Jacek Kędra

Po przybyciu strażaków zastępca dyrektora szkoły pan Paweł Czekański przekazał informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

  

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl