^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 23

Wczoraj 71

W tygodniu 360

W miesiącu 181

Wszystkich 22109

Na stronie ....

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które wchodzi w życie z dniem 25 marca, placówki oświatowe zobowiązane są do zorganizowania kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).

Zajęcia realizowane w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są realizować w ramach ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i na ich rzecz (na podstawie §7.1 w/w rozporządzenia). Za zajęcia prowadzone zdalnie nie będą wypłacane godziny ponadwymiarowe (na podstawie §7.2 w/w rozporządzenia). Wszystkie zajęcia, które mają Państwo w przydziale prosimy realizować w ramach etatu.

Zajęcia z realizowaniem metod i technik kształcenia na odległość w naszej Placówce mogą być realizowane poprzez:

 1. Środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji pomiędzy nauczycielem, uczniem lub rodzicem (opiekunem prawnym).
 2. Przez informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia (wychowanka) w domu – dotyczy to w szczególności naszych podopiecznych objętych następującymi formami zajęć w Ośrodku: wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi oraz edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele i specjaliści mają obowiązek uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywać sposoby, metody i czas pracy do potrzeb i możliwości uczniów (wychowanków), w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym. Prosimy pamiętać, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

Na stronie internetowej SOSW w Brzozowie pojawiła się zakładka „Zdalne Nauczanie”, w zakładce znajdują się wszystkie formy zajęć prowadzone w Ośrodku. W poszczególnych zakładkach umieszczane będą materiały edukacyjne, terapeutyczne i inne przesyłane przez Państwa:

 1. Przedszkole – materiały od osób pracujących w oddziale przedszkolnym gromadzi i przesyła p. Justyna Glazer.
 2. Klasy Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy – materiały od osób prowadzących zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne w poszczególnych klasach gromadzą i przesyłają wychowawcy klas.
 3. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne – materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Magdalena Władyka.
 4. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe - materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Renata Rachwał.
 5. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Renata Bryś, Ewelina Śnieżek.
 6. Internat - materiały od osób prowadzących zajęcia wychowawcze gromadzi i przesyła p. Grażyna Ekiert.
 7. Świetlica - materiały od osób prowadzących zajęcia świetlicowe gromadzi i przesyła p. Barbara Sławęcka - Śmigiel.
 8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – materiały gromadzą i przesyłają p. Sabina Kubok oraz p. Ewelina Śnieżek.

Materiały przez wskazane osoby proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników: Word, PDF, bądź linków do stron internetowych. W tytule maila proszę wpisać klasę lub formę zajęć, których dotyczą materiały. Osoby odpowiedzialne prosimy o przesyłanie materiałów na dany tydzień. 

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami zobowiązujemy wychowawców, poszczególnych liderów zespołów, a także specjalistów do pozostawania w stałym kontakcie w przypadku potrzeby Rodziców, a jeśli to możliwe to również z uczniów i wychowanków– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i w razie nagłej potrzeby.

 

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl