^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele

W związku z wyjątkową sytuacją, z którą zetknęliśmy się w ostatnim czasie, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Klasy, które spotkają się w dniu 26 czerwca (piątek) przy ul. Sienkiewicza 2

Świadectwa oraz zaległe upominki na Dzień Dziecka, a także upominki dla absolwentów będą do odebrania przez wychowawców w dniu zakończenia roku w Kancelarii Kierownika Internatu od godz. 8:00.

Klasy, które spotkają się w dniu 26 czerwca (piątek) przy ul. Tysiąclecia 27

Świadectwa oraz zaległe upominki na Dzień Dziecka, a także upominki dla absolwentów będą do odebrania przez wychowawców w dniu zakończenia roku w Kancelarii Dyrekcji Ośrodka od godz. 8:00

                                                                       

Bardzo prosimy wszystkich przychodzących po odbiór świadectw (w tym rodziców i uczniów) o zastosowanie się do godzin wyznaczonych w  harmonogramach oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny tj. używanie maseczek ochronnych i rękawiczek oraz do zachowania dystansu społecznego.

Wychowawców prosimy o odpowiednie przygotowanie sal. Sale będą dezynfekowane po każdym spotkaniu.

Zakończenie roku w DPS w dniu 25 czerwca (czwartek)

W DPS Caritas w Starej Wsi w czwartek 25 czerwca o godz. 10:00 odprawiona zostanie przez Ks. S. Masłyka uroczysta Msza Św. na zakończenie roku szkolnego. Niestety decyzją SANEPID-u w dalszym ciągu obowiązuje zakaz przebywania na terenie DPS osób postronnych. W związku z powyższym Msza Św. odbędzie się tylko z udziałem mieszkańców oraz pracowników DPS. Między godziną 11:00 a 12:00 delegacja z Ośrodka przekaże na ręce Siostry Dyrektor świadectwa, dyplomy zaległe upominki na Dzień Dziecka oraz upominki dla absolwentów.

I Komunia Św. oraz Msza Św. dziękczynna 28 maja (niedziela)

W dniu 28 czerwca (niedziela) w Bazylice Mniejszej w Brzozowie o godz. 12:15 odbędzie się uroczystość I Komunii Św. uczniów Ośrodka. Dodatkową intencją Mszy Św. będzie podziękowanie za rok szkolny od dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów i wychowanków SOSW w Brzozowie oraz prośba o bezpieczne wakacje. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w tej uroczystości.

Dyrekcja

      SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl