^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Kochani Uczniowie i Wychowankowie,

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Nauczyciele

i Pracownicy naszego Ośrodka!

Nadszedł czas wakacji. To zawsze długo oczekiwany przez wszystkich okres odpoczynku i  wytchnienia. Także w tym szczególnym roku, który dał nam wszystkim chwile radosne, ciepłe, ale też niestety był wyzwaniem dla nas wszystkich. Niespodziewana dla nikogo konieczność nauki na odległość związana z zagrożeniem epidemiologicznym była wielkim wyzwaniem dla całej szkolnej społeczności. Dziś żegnamy się, mając jednocześnie nadzieję na spotkanie w szkolnych murach w nowym roku szkolnym. Te wakacje będą dla nas wszystkich czasem nadziei na powrót do normalnej rzeczywistości szkolnej.

Wszystkim naszym Uczniom i Wychowankom dziękujemy za trud i wysiłek włożony w naukę i zdobywanie nowych  umiejętności, poznawanie i rozwijanie swoich talentów. Gratulujemy sukcesów w licznych konkursach i zawodach. Dziękujemy za udział w występach artystycznych i plastycznych oraz za pomoc koleżeńską. Jesteśmy dumni, że zawsze godnie reprezentowaliście naszą Placówkę.  Życzymy Wam dobrego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

W dzisiejszym dniu nasze myśli są szczególnie blisko tych uczniów i wychowanków, którzy kończą już naukę w naszej Placówce. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Wspominajcie dobrze naszą szkolną społeczność. Pamiętajcie, kolejne etapy życia kończą się, ale zawsze zaczyna się coś nowego. Dlatego warto cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Tego Wam z serca życzymy.

Nasze myśli są też blisko Rodziców i Opiekunów naszych podopiecznych. Proces edukacji i wychowania jest pełny tylko w ścisłej współpracy z Wami. Dziękujemy Wam za zaangażowanie w życie szkolnej społeczności, za poświęcony czas i wysiłek. My jesteśmy tylko drogowskazem na drodze Waszych dzieci, Wy bezpieczną przystanią. Dziękując Wam serdecznie, życzymy jednocześnie dużo sił i zdrowia.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i specjalistom dziękujemy za zaangażowanie i wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowanie postaw naszych uczniów i  wychowanków. To właśnie Wasz wysiłek motywował uczniów do działania, zachęcał do wytężonej pracy, by byli jak najlepiej przygotowani do wyzwań, które niesie współczesny świat.

Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim pracownikom niepedagogicznym, personelowi administracyjnemu za zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów, wychowanków i   Ośrodka.

Dziękujemy Panu Staroście oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Radzie Rodziców oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali pracę naszej Placówki.

Życzymy by wakacje minęły dla wszystkich zdrowo, by były czasem radości i wypoczynku i byśmy spotkali się w szkolnych murach 1 września.

                                                                                                                                                    Dyrekcja

                                                                                                                                           SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl