^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 3

Wczoraj 24

W tygodniu 268

W miesiącu 1598

Wszystkich 35403

Na stronie ....

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści i Pomoce Nauczycieli, Drodzy Uczniowie

Informujemy, że od dnia 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) zostaje przywrócony stacjonarny tryb nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

Zajęcia stacjonarne obejmują: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą do Pracy (w tym nauczanie indywidualne), Internat,  Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze grupowe oraz indywidualne, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a także.

Informujemy, że wszystkie gminy z których uczniowie dowożeni są busami do Ośrodka zostały powiadomione o wznowieniu stacjonarnej pracy od dnia 2 listopada. Prosimy wychowawców o niezwłoczne powiadomienie rodziców o tym, że wszystkie busy jeździć będą zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący takie nauczanie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i za zgodą dyrekcji.

Gdy stan zdrowia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, dyrektor szkoły odstępuje od organizowania ww. zajęć na czas wskazany w powyższym zaświadczeniu. Natomiast nieobecność dziecka na zajęciach traktowana jest jako nieobecność usprawiedliwiona. Nauczyciel za zawieszone zajęcia organizowane będzie miał zastępstwa doraźne.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z zaleceniami dla szkół i placówek w strefie czerwonej należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących obostrzeń, a przede wszystkim zasad dystansu społecznego, dezynfekcji i używania maseczek.

Prosimy nauczycieli, pracowników, rodziców i inne osoby o zachowanie dystansu na terenie placówki i bezwzględne stosowanie osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

Informujemy ponadto, że nadal obowiązuje ustalony wcześniej harmonogram godzin świetlicowych oraz dyżurów, został on jednak uszczegółowiony biorąc pod uwagę minimalizowanie kontaktów między uczniami z poszczególnych klas (nauczyciele zostali dopisani do poszczególnych dzieci oraz sal, w których będą się odbywać zajęcia).  Harmonogram dostępny w pokojach nauczycielskich.

Prosimy o śledzenie aktualnych decyzji Rządu dotyczących obostrzeń i ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, do których należy się bezwzględnie stosować.

       Z poważaniem

          Dyrekcja SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl