^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Uczniowie klas SP oraz SPDP uczestniczyli w III etapie projektu edukacyjnego „Z językiem za pan brat”. Etap ten dotyczył powiedzeń, przysłów oraz związków frazeologicznych używanych w sytuacjach dnia codziennego. Starsi wyszukiwali je w różnorodnych źródłach oraz tworzyli wypowiedzi ustne i pisemne z właściwym użyciem poznanych zwrotów. Utrwalali znajomość powiedzeń, przysłów, związków frazeologicznych w quizach, zagadkach, rebusach, krzyżówkach i wykreślankach, które zgromadzono w formie aktywności  w tzw. „Korytarzu wyzwań”. Ponadto wykonywali ćwiczenia językowe na tablicy interaktywnej. Dla chętnych przygotowane zostały potyczki ortograficzne w formie krótkiego dyktanda. Na zajęciach logopedycznych oraz rozwijających komunikowanie się  prowadzone były również zabawy językowe z wykorzystaniem homonimów, palindromów, ananimów. Młodsi uczniowie natomiast ilustrowali wybrane powiedzenia i przysłowia oraz prezentowali je na gazetkach klasowych.

W ramach III etapu projektu obchodzono Światowy Dzień Poezji. Uczniowie klas SP przypomnieli sobie wybrane wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, A. Fredry poprzez wspólne czytanie utworów na zajęciach oraz ilustrowanie ich treści. Rozwijali kreatywność językową dzięki zabawie z planszami tematycznymi i spinnerem. Tworzyli własne historyjki z wykorzystaniem tzw. story cubes „kości opowieści”. Dużo radości  sprawiły uczniom gry słowne „słowostwory”.

 W niektórych klasach  powstały również autorskie rymowanki, które zostaną udostępnione w szkolnej bibliotece.

  

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl