^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, który ma celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W tym roku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu,  w ramach tego wydarzenia, zainicjował wyjątkową akcję  #challengeniebieskiemotyle2021. Wyzwanie polegało na tym, by ubrać się na niebiesko  i wykonać tematycznego niebieskiego motyla lub serce. Można było do wyzwania podejść też bardziej odważniej i ambitniej i wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla". Nasz Ośrodek, do tej szczególnej akcji, został nominowany przez SOSW w Dębicy, za co dziękujemy.

Z pełnym przekonaniem w słuszność akcji podjęliśmy wyzwanie.  W ciągu 48 godzin zadanie zostało wykonane. Nie było to proste, bo pozostawaliśmy w trybie nauki zdalnej, ale dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół, udało nam się stawić czoła wyzwaniu. Powstały piękne motyle, które w duchu solidarności z osobami autystycznymi i ich rodzinami, puściliśmy w świat. 

Niebieską iskierkę przyjaźni przekazaliśmy dalej, do udziału w akcji nominując: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku, Środowiskowy Dom Samopomocy im. J. Pawła II w Brzozowie i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi.

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl