^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

W bieżącym semestrze w SOSW w Brzozowie odbył się konkurs plastyczno-techniczny „EKO-cudak”.

Myślą przewodnią konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, rozwijanie ich zdolności manualnych, zainteresowań przyrodniczych i wyobraźni, uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, ukazanie możliwości powtórnego zastosowania odpadów.

Konkurs kierowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy - SOSW w Brzozowie. Organizatorami konkursu były panie: B. Gazdowicz, M. Jankowska – Kikta, M. Ślączka, A. Orłowska.

Uczniowie zmierzali się z zadaniem zaprojektowania i wykonania „Eko-cudaka” w formie pracy przestrzennej (stojącej lub wiszącej) z różnorodnych surowców wtórnych. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością.

Wszystkie prace wykonane z odpadów znalazły swoje „drugie życie”. 21.04.2021 r. prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu przy
ul. Tysiąclecia 27. Wystawa cieszy się aprobatą i ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony dyplomem i upominkiem. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz opiekunom za przygotowanie i opiekę artystyczną.

                                                                              Organizatorzy

  

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl