^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Co roku 22 kwietnia swoje wyjątkowe święto obchodzi nasza Planeta Ziemia. Światowy Dzień Ziemi 2021 w SOSW w Brzozowie został zorganizowany pod hasłem „Świat owadów piękny i nieznany”. Celem było pogłębienie wiedzy dzieci nt. zagadnień z zakresu ochrony środowiska, uświadomienie uczniom konieczności segregowania odpadów, niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze, faunę i florę oraz człowieka.

W obchodach brali czynny udział wszyscy uczniowie SOSW. Organizatorzy: p. L. Michalska, E. Fijałka, A. Orłowska we współpracy z wychowawcami zadbali o to, aby uczniowie zrozumieli wpływ swoich codziennych czynności i zachowań na stan środowiska, a w szczególności poznali świat owadów. Wykonana została gazetka ścienna „Dzień Ziemi” oraz w każdej klasie przeprowadzono pogadankę - „Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne owadów”. Przygotowano i przedstawiono również prezentację multimedialną „Wszystko o recyklingu”, która ukazała uczniom, w jaki sposób dokonać selektywnej zbiórki i redukcji odpadów.

Kolejnym etapem uczczenia święta naszej Planety Ziemi był udział wszystkich uczniów w konkursie plastycznym pt. „Świat owadów piękny i nieznany”. Wychowankowie przedszkola wykonywali prace plastyczne wg wcześniej przygotowanych szablonów, natomiast uczniowie klas SP i SPdP rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki, zmierzali się z pytaniami teoretycznymi dotyczącymi roli owadów w środowisku naturalnym, ich znaczeniu dla człowieka. Konkurs cieszył się ogromnym zaangażowaniem dzieci, najmłodsi uczestnicy wykazali się wspaniałą inwencją twórczą. Osoby biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami a ich prace plastyczne wyeksponowane na wystawie szkolnej. Wkrótce fotorelacja. Dziękujemy serdecznie wszystkim za aktywne uczestnictwo w obchodach” Dnia Ziemi” w naszym ośrodku.

   

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl