^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

146 tys. złotych kosztował nowy samochód zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pojazd w wysokości 80 tysięcy złotych dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś pozostała część kwoty wydatkowana została na ten cel z budżetu powiatu brzozowskiego. Uroczyste przekazanie dziewięcioosobowego Forda Transita, wyposażonego w windę wewnętrzną oraz umożliwiającego zainstalowanie dwóch wózków inwalidzkich, nastąpiło 6 grudnia br.

- Winda zapewni uczestnictwo w uroczystościach, imprezach, czy wydarzeniach na terenie powiatu brzozowskiego, województwa podkarpackiego, a może i poza naszym regionem wszystkim dzieciom poruszającym się na wózkach, które do tej pory często musiały pozostawać na terenie ośrodka. Ta inwestycja rozwiąże problem, pozwoli integrować się wszystkim naszym podopiecznym podczas wszelkiego rodzaju i z różnych okazji spotkań organizowanych poza ośrodkiem - powiedziała Barbara Kozak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pojawiły się już pierwsze, ale za to ambitne plany wykorzystania samochodu, dotyczące lata przyszłego roku. Jeśli zamierzenie się powiedzie, podopieczni placówki szybko odczują korzyści wynikające bezpośrednio z zakupu nowego pojazdu. - Marzy nam się wyjazd nad morze. Przyznam, że słysząc mniej lub bardziej oficjalne informacje o niespodziance w postaci właśnie zakupu dla nas nowego auta przystąpiliśmy szybko do działania, a obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie wcielania zamiaru w życie. Chcielibyśmy, aby z tego wyjazdu szczególnie skorzystały dzieci na wózkach - poinformowała Dyrektor Barbara Kozak.

Poprzednio zakupiony samochód, eksploatowany od roku 2006, również będzie wykorzystywany do przewożenia około stu czterdziestu podopiecznych SOSW w Brzozowie. Pojazd ten kursował przykładowo na stałej trasie między budynkiem szkoły i internatu, przewożąc uczniów na zajęcia szkolne, rehabilitacyjne oraz obiady. Szacunkowo wykonywał kilkadziesiąt kilometrów dziennie, zaś obecnie licznik wskazuje przebieg w ilości osiemdziesięciu tysięcy przejechanych kilometrów. - Zdecydowanie chcemy, żeby poprzedni pojazd nadal nam służył. Dzięki takiemu rozwiązaniu powiększymy grupę dzieci wyjeżdżających na przykład na wycieczki. W naszej placówce są trzy typy szkół: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkoła podstawowa, wygaszane gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Ponadto prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim. I właśnie zakup nowego samochodu ułatwi lepszy kontakt między naszymi wychowankami, umożliwi ich większą integrację i wspólne przebywanie, czerpanie radości z uroczystości, czy innych wydarzeń, w których będą uczestniczyć - stwierdziła Barbara Kozak - Dyrektor SOSW w Brzozowie.

Zakup nowego samochodu wpłynie też na komfort przewozu, usprawniając jednym słowem funkcjonowanie placówki. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to szczególne miejsce, gdzie edukuje się dzieci, czy młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności. Święty Mikołaj dla ośrodka i jego podopiecznych był w tym roku szczególnie hojny, przekazując, oprócz słodyczy, tak praktyczny prezent. Cel tej inwestycji był na tyle ważny, że nawet gdyby trzeba było przeznaczyć więcej pieniędzy z budżetu powiatu, to również byśmy ją zrealizowali. Występują bowiem wydatki nadrzędne, konieczne, niezbędne dla pewnych instytucji, czy grup społecznych i właśnie zakup nowego samochodu dla SOSW bezsprzecznie do takich należał. Dziękujemy jednocześnie Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za finansowe wsparcie, na pewno przyczyniające się do decyzji o zakupie – podkreślił Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Jednym z pierwszych pasażerów Forda Transita był Święty Mikołaj. Przybył na teren ośrodka samochodem nie tylko nowym, ale wypełnionym prezentami dla wychowanków. Wręczali je Starosta Zdzisław Szmyd, Sekretarz Powiatu - Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu - Marta Częczek, Dyrektor SOSW w Brzozowie - Barbara Kozak i Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - Piotr Tasz. - To bardzo cenna inicjatywa, wywołująca olbrzymią radość podopiecznych ośrodka. Ich szczera wdzięczność, spontaniczny uśmiech, zadowolenie z prezentów naprawdę nas podbudowują oraz motywują do sprawiania dzieciom przyjemności w tym szczególnym, mikołajkowym dniu - podsumował Starosta Zdzisław Szmyd. 

Artykuł udostępniony dzięki Brzozowskiej Gazecie Powiatowej - www.powiatbrzozowski.pl

 

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl