^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

W dniu 10 października 2018 roku uczennica SOSW w Brzozowie Daria Lorenc, pod opieką p. Elżbiety Zajdel, wzięła udział w VIII Wojewódzkim Festiwalu Logopedycznym "Powiedz - Namaluj" zorganizowanym przez ZSS im. UNICEF w Rzeszowie.

Celem festiwalu była prezentacja wierszy i twórczości plastycznej oraz  wspólna praca logopedy i dziecka nad rozwojem mowy i języka. Tematem spotkania były „Wiersze patriotyczne z głoskami dźwięcznymi na 100-lecie odzyskania niepodległości”.  Festiwal składał się z dwóch części: plastycznej i recytatorskiej. W części plastycznej nasza podopieczna rysunkiem interpretowała przygotowany wiersz Antoniego Kucharczyka pt. „Orzeł Biały”.  W drugiej części recytowała swój utwór, akcentując „głoski dźwięczne”. Po recytacji w kilku słowach opowiedziała o swojej pracy plastycznej. Za swoje wykonanie Daria Lorenc, decyzją jurorów, otrzymała wyróżnienie. Nasza uczennica otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej: VIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL LOGOPEDYCZNY  „POWIEDZ – NAMALUJ”

Wycieczką w Bieszczady rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Tym razem wybraliśmy się do stadniny koni w Tarnawie Niżnej prowadzonej przez Fundacje „Hucuły dzieciom”. Każdy z uczestników mógł skorzystać z oprowadzania w siodle na koniu i przejażdżki dyliżansem. Dzieci mogły pozwiedzać stadninę oraz dowiedziały się o właściwej opiece i hodowli koni. Pobyt w stadninie zakończyliśmy ogniskiem połączonym z konkursem wiedzy „Konie huculskie”. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Mucznem. Dzieci spacerowały po ścieżkach wokół zagrody i z bliska obserwowały stado żubrów. Najwięcej uwagi absorbował malutki żubr, który przyszedł na świat w dniu naszej wycieczki.

Rajd odbył się w sobotę 08.09.2018 roku. Cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Większość pierwszy raz jeździła konno. Dzieci niejednokrotnie pokonywały własne lęki, ale jednocześnie doświadczały wiele radości i pozytywnych emocji. Wycieczka przybliżyła także walory przyrodnicze i turystyczne Bieszczad.

W przedsięwzięciu mogliśmy uczestniczyć dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród przyjaciół” w Brzozowie oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Impreza została zorganizowana w ramach działań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Z pozyskanych środków opłacono przejażdżki, transport, wyżywienie oraz zakupiono nagrody w konkursie.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, uczestnikom, opiekunom i wolontariuszom!

Czytaj więcej: BIESZCZADY Z KONIEM HUCULSKIM

Zaczynamy znów, nowy rok szkolny 2018/19. Przed nami dziesięć miesięcy wypełnionych pracą, nauką, terapią ale także imprezami szkolnymi, uroczystościami, konkursami i wycieczkami. Z powakacyjną energią, nowymi siłami, nowymi pomysłami i nowymi nadziejami ruszamy w ten rok. Oby to  był dobry czas, obfitujący w osiągnięcia, sukcesy i radości, by przyniósł spełnienie i satysfakcje.

W poniedziałek, 03 września 2018, o godzinie 8.30, w naszej nowej Sali gimnastycznej,  Pan Wicedyrektor Paweł Czekański dokonał uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Powitał uczniów i Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz wszystkich  Pracowników Ośrodka. Wyraził radość, że bezpiecznie, cali i zdrowi, wróciliśmy do szkolnych murów. Życzył wszystkim dużo sił i wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków. Przedstawił także wychowawców oraz odczytał listy uczniów poszczególnych klas. Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnej, uczniowie  wraz z rodzicami udali się na indywidualne spotkania organizacyjne z wychowawcami. Uroczysta msza święta rozpoczynająca kolejny rok nauki odbyła się dzień później w Brzozowskiej Kolegiacie.

W tym samym dniu o godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Starej Wsi. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyła siostra Dyrektor Edyta Wojtowicz oraz Pan Kierownik Marcin Wiszyński, Nauczyciele, Pomoce nauczyciela, uczniowie oraz Pracownicy i wychowankowie DPS. Wzięli oni udział także udział w uroczystej mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego.

 

ROK SZKOLNY 2018/19 ROZPOCZĘTY!!!

POWODZENIA!!!

Czytaj więcej: INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Internat działający przy SOSW w Brzozowie zapewnia miejsce stałego pobytu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, realizujących obowiązek szkolny w klasach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Spełnia on rolę środowiska wychowawczego i przejmuje obowiązki domu rodzinnego na czas pobytu wychowanków w Ośrodku. Dzięki wewnętrznej organizacji i zapleczu materialnemu Internat zapewnia podopiecznym warunki dla ich właściwego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, przygotowując tym samym do życia w społeczeństwie.

Internat ma do dyspozycji dobrze wyposażone sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne. Życie codzienne opiera się tu na zdobywaniu samodzielności, umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego, a także rozwijaniu zainteresowań.

Wychowankowie mają swój Samorząd, wdrażani są do współpracy na wielu polach. Istnieje szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, obejmująca koła zainteresowań (turystyczno - prozdrowotne, sportowe, teatralno – taneczne, komputerowo – dziennikarskie, plastyczno – manualne, czytelnicze, kulinarne, logopedyczne). W ich realizacji korzysta się m.in. ze szkolnego zaplecza dydaktycznego. Organizowane są liczne imprezy wewnętrzne, konkursy, wycieczki. Internat zapewnia odpowiednie warunki do nauki codziennej, odrabiania zadań szkolnych. W ramach profilaktyki wychowawczej podopieczni obejmowani są programami mającymi na celu stymulację rozwoju i wzbogacanie ich osobowości.

Pracując pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców, wychowankowie internatu prezentują swoje umiejętności i zdolności w zewnętrznych konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych różnych szczebli, odnosząc w nich znaczące sukcesy.

Internat realizuje wieloaspektową współpracę ze szkołą, a także rodzinami wychowanków.

 

 

   


 

Rok szkolny 2016/2017

W naszej przygodzie z fotografią ciągle szukamy nowych wyzwań, interesujących tematów. Tym razem zainspirował nas konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, zatytułowany "Uroki naszej okolicy"; konkurs ogólnopolski pod patronatem miesięcznika "Poznaj swój kraj".

Wymagana kategoria wiekowa konkursu pozwoliła tym razem wykazać się Kindze Stodolak. Wzięłyśmy więc aparaty i wyruszyłyśmy na fotograficzne "łowy". Nie musiałyśmy szukać daleko, bo najpiękniejsze jest przecież to, co najbliższe, co nas otacza... wystarczy przyjrzeć się odrobinę uważniej... i uchwycić to w kadrze...

Tak powstał album "Okno z widokiem na Brzozów". Kilka słów o historii naszego miasta, ciekawa forma graficzna i... album popłynął pocztą do organizatorów konkursu. A chwilę potem... zaproszenie na rozdanie nagród! III miejsce, to duży sukces!

Dnia 10 maja pojechaliśmy całą grupą do Wieliczki. Uroczystość rozdania nagród odbyła się w pięknej auli nowoczesnego Kampusu Wielickiego. Obejrzeliśmy tu magiczny występ iluzjonistów i wyjątkowy, wzruszający pokaz gry na dzwonkach w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Wieliczce.

Potem komunikacją MPK dojechaliśmy (co było niemałą atrakcją) do Zamku Żupnego - zabytku wpisanego na listę UNESCO. A tu... zbroje rycerskie, obrazy i portrety, zabytkowe solniczki... i stare, klimatyczne mury podziemii zamku, w których własnoręcznie odciskaliśmy pieczęcie z masy solnej.

Mile będziemy wspominać to wydarzenie. Było to niezwykłe integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży z całej Polski - poznaliśmy m.in. kolegów z nadmorskiego Szczecinka i podgórskiego Poronina. Nawiązały się nowe, ciekawe znajomości...

Warto rozwijać swoje pasje, podejmować działania, szukać inspiracji... Zwykle prowadzi nas to do ciekawych zdarzeń i nowych, wartościowych doświadczeń...


WIECZORNE  MIKOŁAJKOWANIE' 2016

"Mikołajki"

W kapeluszu ze wstążkami

biegnie Zima ulicami.

W srebrnych dłoniach ma koszyczek,

a w koszyku mnóstwo życzeń.

-  Dokąd biegniesz, Zimo biała?

-  Do każdego Mikołaja!

Do tych zwykłych i tych świętych -

wszystkim dzisiaj dam prezenty.

-  A jakie?

-  Lukrowaną laseczkę, czapkę ze szklanym dzwoneczkiem,

jeden lodowy kwiatek, brodę z cukrowej waty...

-  I co jeszcze?

-  Pomponik niebieski,

kota, co cicho mruczy, trzy oswojone bajki...

Dla wszystkich Mikołajów - Mikołajki!

                                                                                (Dorota Gellner)

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl