^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Już wkrótce nauczyciele oświatowi w wieku do 69 lat będą mieli możliwość zarejestrowania się na szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy ruszą od wtorku, 2 marca od godz. 8:00 i potrwają do 3 marca, do końca dnia. Zapraszamy wszystkie uprawione osoby do zgłaszania się w sekretariaceie przy ul. Tysiąclecia. 

Projekt edukacyjny „Z językiem za pan brat”

ETAP 1: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W bieżącym semestrze w  SOSW w Brzozowie realizowany jest projekt edukacyjny „Z językiem za pan brat” adresowany do uczniów klas SP oraz  klas SPDP. Na realizację programu przewidziano spotkania w ramach zajęć logopedycznych, rozwijających komunikowanie się oraz częściowo w ramach zajęć FOiS w okresie od lutego do kwietnia 2021r. Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowania  uczniów językiem ojczystym, pogłębianie ich świadomości językowej, rozwijanie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej, zapobieganie potocyzacji zachowań, uwrażliwienie na kulturę wypowiedzi w języku, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni językowej, kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym.

Podczas etapu pierwszego uczniowie klas SP skupili swoją uwagę na kulturze języka oraz zwrotach grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Rozmawiali o etykiecie językowej oraz śpiewali piosenki: „Piosenka bardzo kulturalnaorazBajkowa Drużyna –magiczne słowa. Wraz z wychowawcami przygotowali plakaty, które w kreatywny sposób  ilustrują i propagują kulturę języka. Na zajęciach rozwijających komunikowanie się uczniowie odgrywali scenki z użyciem zwrotów grzecznościowych.  Pomysłowe  prace w dużym formacie będą im przypominać o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w sytuacjach dnia codziennego.

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny „Z językiem za pan brat” 

Szanowni Państwo – Członkowie Rady Pedagogicznej

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 (piątek) odbędzie się zdalne podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej w sposób obiegowy za pomocą poczty e-mail.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o zapoznanie się z przesłanymi informacjami oraz informację zwrotną wg. wytycznych zawartych w wiadomości.

Prosimy o przygotowanie również odpowiednich sprawozdań. 

Z poważaniem

 Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Przedszkolaki  z grupy I i II podczas zajęć przedszkolnych zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Najmłodsi  dowiedzieli się, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego należy im pomagać. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania pt. „Spiżarnia ptaków” i pięknie przeliczały goszczące w karniku  wróbelki. Dowiedziały się czym można dokarmiać ptaki i same z dużym zapałem wsypywały pokarm do karmnika. Poznały ptaki zimujące w Polsce i miały okazję do wysłuchania odgłosów jakie wydają. Na zakończenie przedszkolaki wykonały prace plastyczna „Ptaki w karmniku” i wspólnie zatańczyły przy piosence o głodnym ptaszku. Dzieci zgodnie obiecały, że  będą systematycznie uzupełniać zapasy w karmniku, który został umieszczony w przedszkolnym ogrodzie.

Czytaj więcej: Pomagamy ptakom przetrwać zimę...

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl