^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Szanowni Państwo – Członkowie Rady Pedagogicznej

Informujemy, że w dniu 27 stycznia (środa) odbędzie się zdalne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sposób obiegowy za pomocą poczty e-mail.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o zapoznanie się z przesłanymi informacjami oraz informację zwrotną wg. wytycznych zawartych w wiadomości.

Z poważaniem

 Dyrekcja SOSW w Brzozowie

W Nowym 2021 Roku życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzymy dużo uśmiechu, siły i wytrwałości, sukcesów w pracy i spełnienia marzeń.

Pragniemy również poinformować całą szkolną społeczność, że od dnia 18 stycznia 2021 roku nasz Ośrodek pracować będzie w stacjonarnym trybie nauczania.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Przypominamy, że w Placówce w dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem związanym z Covid-19 oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły.

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Już tradycją stało się, że w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, nasza szkolna społeczność spotyka się by wspólnie przeżyć ten świąteczny czas. Co roku organizowane jest przedstawienie jasełkowe, poprzez które nasi uczniowie i wychowankowie poznają tajemnicę związaną z Bożym Narodzeniem. Niestety w tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację musieliśmy wypełnić ten czas inaczej.

W dniu 18 grudnia każda klasa zorganizowała spotkanie świąteczne we własnym gronie. Było śpiewanie kolęd, oglądanie przedstawień jasełkowych, filmów o tematyce bożonarodzeniowej, tworzenie prac plastycznych i świątecznych dekoracji. Najważniejszym punktem tego dnia był uroczysty wigilijny obiad, który zorganizowano z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa. Ten uroczysty dzień wprowadził naszą szkolną społeczność w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Szkolne spotkanie wigilijne

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – KLASY II – III G SPDP

Rok szkolny 2020/21 jest rokiem szczególnym bo towarzyszy nam pandemia. Mimo licznych ograniczeń i przy zachowaniu  wszelkich środków bezpieczeństwa oraz  obostrzeń sanitarnych,  staramy się organizować z uczniami  uroczystości szkolne, krótkie wyjazdy i brać udział w konkursach i przeglądach artystycznych organizowanych przez różne instytucje za pomocą Internetu i on – line.

W takich uroczystościach brali udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy na co dzień mają zajęcia w Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi. Od września nasi wychowankowie uczestniczyli w imprezach:

 • Wycieczka do Bliznego – piesze wyjście na GÓRĘ MICHAŁEK
 • UDZIAŁ w XIV PODKARPACKIM ŚWIĘCIE  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RZESZOWIE – RAZEM PIĘKNIEJ
 • WIECZÓR WRÓŻB  – ANDRZEJKI
 • PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I PIEŚNI O ŚW. JANIE PAWLE II W STRZYŻOWIE
 • KLASOWA  WIGILIA

RELACJE IMPREZ W ROZWINIĘCIU....

Czytaj więcej: IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – KLASY II – III G SPDP

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl