^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

W bieżącym semestrze w SOSW w Brzozowie odbył się konkurs plastyczno-techniczny „EKO-cudak”.

Myślą przewodnią konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, rozwijanie ich zdolności manualnych, zainteresowań przyrodniczych i wyobraźni, uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, ukazanie możliwości powtórnego zastosowania odpadów.

Konkurs kierowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy - SOSW w Brzozowie. Organizatorami konkursu były panie: B. Gazdowicz, M. Jankowska – Kikta, M. Ślączka, A. Orłowska.

Uczniowie zmierzali się z zadaniem zaprojektowania i wykonania „Eko-cudaka” w formie pracy przestrzennej (stojącej lub wiszącej) z różnorodnych surowców wtórnych. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością.

Wszystkie prace wykonane z odpadów znalazły swoje „drugie życie”. 21.04.2021 r. prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu przy
ul. Tysiąclecia 27. Wystawa cieszy się aprobatą i ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony dyplomem i upominkiem. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz opiekunom za przygotowanie i opiekę artystyczną.

                                                                              Organizatorzy

Czytaj więcej: ,,EKO – CUDAK”

Wielkanoc i poprzedzające ją Triduun Paschalne, to najważniejszy czas dla każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. Dobry Pan, już podczas ziemskiego nauczania przypominał o swojej zbawczej misji człowieka. To słowa i potwierdzające je czyny, miały zachęcać stworzenie do naśladowania Zbawiciela. To pójście za Jezusem miało być obarczone krzyżem. Potwierdza to On sam, kiedy mówi: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38). Dobra tradycja potwierdza i wskazuje dużą gorliwość mierzenia się z tymi słowami przez uczniów Mistrza z Nazaretu.

Także nasi Podopieczni ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego podjęli to zadanie. Sam mogę to potwierdzić, gdyż jako kapłan i katecheta, czy to bezpośrednio, czy pośrednio angażowałem i prowadziłem Uczniów przez wspomniany ten czas. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o całym okresie Wielkiego Postu.

Wśród licznych propozycji stricte liturgicznych, modlitewnych, czy charytatywnych, nie mogło zabraknąć odniesienia do Palmy wielkanocnej. Jak można przeczytać w opracowaniach, to – gałązka palmy lub wierzby, bądź wiązanka żywych i suszonych roślin przygotowywana przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. Do jej zrobienia przyda się trzcina, wierzba, zioła, kwiaty suszone i sztuczne. Jest w niej także bukszpan, jałowiec i kwiatki – żywe i sztuczne.

Pragnę z tego miejsce serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu z tym związanym. Pielęgnacja i promocja dobrych tradycji tylko uszlachetnia człowieka i wynosi na piedestał. Mimo utrudnionej sytuacji związanej z Covid-em, udało się podsumować i ogłosić wyniki konkursu. W tym celu, dnia 23. kwietnia 2021 r., w Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i patrona Polski, zaprosiłem panią Dyrektor, Barbarę Kozak. Do zgromadzonej młodzieży ze swymi opiekunami wygłosiła okolicznościowe słowo i rozdała przygotowane przeze mnie podarunki. Na zakończenie raz jeszcze pogratulowała za uczestnictwo i udział w tym wydarzeniu. Nie mogło także zabraknąć pamiątkowych okolicznościowych zdjęć. Dla całości wydarzenia podobny scenariusz towarzyszył w DPS-ie dla Dzieci w Starej Wsi dzień wcześniej, gdzie sam miałem okazję gratulować i wręczać nagrody.

Tak, była radość, uśmiechy z otrzymanych prezentów. A gdy dodatkowo ogłosiłem, że wszyscy otrzymają jeszcze szóstkę !!!, to jedna uczestniczka nawet krzyknęła: z szóstki najbardziej się cieszę !!! To potwierdzenie, że nasi Uczniowie, mimo różnych defektów, mogą i są wzorem dla innych rówieśników. Mówię to ja, który mieszka i przebywa wśród nich ‘dopiero’ od 9 lat.

ks. dr Stanisław Masłyk

Czytaj więcej: Palma wielkanocna –   konkurs szkolny naszych Uczniów w SOSW  w Brzozowie A.D.2021 r.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, który ma celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W tym roku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu,  w ramach tego wydarzenia, zainicjował wyjątkową akcję  #challengeniebieskiemotyle2021. Wyzwanie polegało na tym, by ubrać się na niebiesko  i wykonać tematycznego niebieskiego motyla lub serce. Można było do wyzwania podejść też bardziej odważniej i ambitniej i wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla". Nasz Ośrodek, do tej szczególnej akcji, został nominowany przez SOSW w Dębicy, za co dziękujemy.

Z pełnym przekonaniem w słuszność akcji podjęliśmy wyzwanie.  W ciągu 48 godzin zadanie zostało wykonane. Nie było to proste, bo pozostawaliśmy w trybie nauki zdalnej, ale dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół, udało nam się stawić czoła wyzwaniu. Powstały piękne motyle, które w duchu solidarności z osobami autystycznymi i ich rodzinami, puściliśmy w świat. 

Niebieską iskierkę przyjaźni przekazaliśmy dalej, do udziału w akcji nominując: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku, Środowiskowy Dom Samopomocy im. J. Pawła II w Brzozowie i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi.

Czytaj więcej: #challengeniebiskiemotyle2021 - Niebieska iskierka przyjaźni

W dniu 20.04.2021 roku odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sposób zdalny. Konferencja będzie dotyczyć zatwierdzenia Projektu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na rok szkolny 2021/2022.

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl