^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) zostaje przywrócony stacjonarny tryb nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

Zajęcia stacjonarne obejmują: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą do Pracy (w tym nauczanie indywidualne), Internat,  Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze grupowe oraz indywidualne, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Zobowiązujemy wychowawców klas do powiadomienia rodziców uczniów oraz prawnych opiekunów o powrocie do stacjonarnej nauki.

Informujemy, że gminy z których uczniowie dowożeni są busami do Ośrodka zostały powiadomione o wznowieniu stacjonarnej pracy od dnia 19 kwietnia.

Przypominamy jednocześnie, że na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących obostrzeń, a przede wszystkim zasad dystansu społecznego, dezynfekcji i używania maseczek.

Jednocześnie prosimy, by uczniowie i wychowankowie u których występują objawy chorobowe pozostawali w domach.

Z poważaniem

  Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Szanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści !!!

Zajęcia realizowane w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są realizować w ramach ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i na ich rzecz.

Nauczyciele wykonując pracę zdalną zachowują prawo do przysługujących im dodatków. Godziny ponadwymiarowe będą wypłacane tylko w przypadku udowodnienia ich rzeczywistej realizacji (możliwa weryfikacja z rodzicem lub opiekunem dziecka).

Przypominamy jednocześnie zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 2 KN), że nauczyciel w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować:

 • Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 • Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zajęć wykonywanych w ramach pensum dotyczy jedynie pierwszy z tych punktów.

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy i Specjaliści

Informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, nauczycieli i kadry niepedagogicznej placówki decyzją Dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 7 do 16 kwietnia 2021 roku zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie odbywać się będą w sposób zdalny. Z możliwości tej wyłączone na mocy rozporządzenia jest Przedszkole Specjalne, które pracować będzie w tym czasie stacjonarnie.

W związku ze zdalnym nauczaniem bardzo prosimy wszystkich nauczycieli i specjalistów o przesyłanie materiałów edukacyjnych i rewalidacyjnych do wychowawców oraz liderów poszczególnych zespołów, których prosimy o wysyłanie ich na szkolną skrzynkę e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu zamieszczania ich na stronie i internetowej Ośrodka w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Nauczycieli i specjalistów prowadzących inne formy zajęć (m.in.: ZRWI, ZRWG, WWRD) prosimy o kontakt indywidulany z rodzicami lub opiekunami dzieci. W miarę możliwości prosimy o kontakt on-line z uczniami.

 

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Wiosna to piękna pora roku wyczekiwana po długiej zimie przez wszystkie dzieci.  To czas na który z utęsknieniem czekają także dorośli. To czas, kiedy chowamy czapki, rękawiczki i szaliki głęboko do szuflady i przygotowujemy się na nadejście cieplejszych, przyjemniejszych dni. Dlatego w dniach 22-26 marca w naszej szkole został przeprowadzony dla uczniów Szkoły Podstawowej tygodniowy projekt edukacyjny pod hasłem: „Tropiciele wiosny!”.

W trakcie zajęć w klasach uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą tej pory roku:  powracających do Polski ptaków, wiosennych kwiatów, pierwszych zwiastunów wiosny. Przez cały tydzień uczniowie rozwiązywali zagadki, krzyżówki, wykonywali różne prace plastyczne dotyczące wiosny, słuchali piosenek, poszukiwali wiosny podczas spacerów i wycieczek.Na zakończenie projektu dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiający marzannę oraz gaik –maik.

Projekt zakończono wystawą prac plastycznych w holu budynku internatu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie nagrody.

Czytaj więcej: „Tropiciele wiosny!”

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl