Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

21 listopada nasza Szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, która z roku na rok, staje się ważnym i realnym wkładem bibliotek w emocjonalny rozwój uczniów.

Ten dzień stał się wyjątkowy, także dzięki zaproszonym gościom. Nasza szkolna biblioteka ponownie zaprosiła na spotkanie czytelnicze bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie filia w Brzozowie. Głównym bohaterem spotkania stała się Niebieska Niedźwiedzica z książki Joanny M. Chmielewskiej oraz TOLERANCJA….

W spotkaniu wzięły udział dwie grupy przedszkolne oraz kilka klas Szkoły Podstawowej. Spotkanie przebiegało jak zawsze w przyjaznej atmosferze. Entuzjazm dzieci,  to w jaki sposób uczestniczyły w zajęciach, dostarczył paniom prowadzącym wiele satysfakcji, utwierdzając je w słuszności podejmowania tego rodzaju inicjatyw.