XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2024 Warsztaty czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzozowie,  pt.:  „Ekologia. Dbam o planetę”

XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2024 Warsztaty czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzozowie, pt.: „Ekologia. Dbam o planetę”

W czwartkowe przedpołudnie, 9 maja, Przedszkolaki, wszyscy uczniowie klas SP oraz kilku klas SPdP odwiedzili Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. Dzieci wzięły udział w ciekawych warsztatach czytelniczych, których tematem przewodnim była ekologia.

Na początku uczniowie wysłuchali kilku wierszy przybliżających im tematykę dbania
o planetę. Następnie Pani Bibliotekarka porozmawiała z dziećmi o tym, dlaczego tak ważne jest dbanie o czyste środowisko i jakie jest to istotne dla naszej planety. Dzieci miały okazję pochwalić się, wcześniej zdobytą na zajęciach szkolnych wiedzą na temat ochrony przyrody, ale też dowiedziały się jakie jeszcze inne działania można podejmować na rzecz czystej planety.

Po dyskusji dzieci wspólnie uzupełniały plakat o recyklingu śmieci, śpiewały i tańczyły. Chętni uczniowie zwiedzili Oddział dla dzieci i obejrzeli bogaty biblioteczny księgozbiór.

Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz zakładki do książek.

Już teraz nie możemy się doczekać kolejnych spotkań, podczas których będziemy kontynuować naszą podróż przez świat literatury i kreatywności!