Grzyby jadalne i trujące

Grzyby jadalne i trujące

W drugiej połowie września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie wzięli udział w wystawie na temat bezpiecznego grzybobrania. Została ona zorganizowana w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie.

W trakcie wystawy zostały zaprezentowane eksponaty grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących. Uczniowie poznali podstawowe zasady zbierania darów lasu.

Nie zabrakło również prezentacji i pogadanki, dotyczącej najbardziej znanych grzybów jadalnych i trujących oraz reguł grzybobrania. Uczniowie usłyszeli mnóstwo informacji o rodzajach grzybów, ich budowie oraz zasadach rozpoznawania. Wychowankowie naszej szkoły poznali podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania. Zostali uświadomieni, że należy poznać cechy identyfikujące grzyby jadalne i trujące, aby uniknąć zatrucia. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany broszurą z informacjami na temat grzybów.