Dzień Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Brzozowie

Dzień Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Brzozowie

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

Właśnie z tej okazji, w 250 rocznicę  utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,  obchodziliśmy to szczególne święto w naszym Ośrodku. W dniu 12 października 2023 r. odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz uroczystego odśpiewania hymnu szkoły. W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Ośrodka Pan Paweł Czekański, który powitał w szczególny sposób przybyłych gości. W tym podniosłym wydarzeniu mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły  Wicestarostę Powiatu Brzozowskiego Pana Jacka Adamskiego, księdza proboszcza Franciszka Gocha, Sekretarz Powiatu Panią Ewę Tabisz, Skarbnik Powiatu Panią Martę Częczek, Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Panią Magdalenę Pilawską, Starszą Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Panią Ewelinę Drozd, Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzozowie Pana Piotra Tasza, Siostrę Dyrektor Domu Pomocy dla Dzieci w Starej Wsi Edytę Wójtowicz oraz Księdza Stanisława Masłyka. Podczas swojego przemówienia, Pan Dyrektor podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Następnie podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie  oraz rzetelną i sumienną pracę, życząc tym samym zdrowia, pogody ducha, pomyślności, siły, pomysłów na osiąganie nowych celów edukacyjnych i podejmowania ambitnych przedsięwzięć. Serdeczne życzenia skierował również w stronę emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie.

W części artystycznej, uczniowie prezentując swoje umiejętności pod kierunkiem Pani Doroty Stachowicz oraz pani Elżbiety Nowak, wyrecytowali wierszyki pełne humoru oraz wyśpiewali piosenki dedykowane nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. W ten sposób wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania za trud włożony w wychowanie i edukację  młodego pokolenia. Całość występu uwieńczyli wesołym tańcem rock and roll’owym.  

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia i przedszkolaka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie. Nie zabrakło przy tym upominków dla naszych pasowanych milusińskich.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nauczycielom nagród Dyrektora. 

Na zakończenie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego Pan Jacek Adamski, który złożył serdeczne podziękowania nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka stwierdzając, że praca w tym miejscu, do którego tak chętnie powraca jest powołaniem. Pan Wicestarosta przekazał także na ręce Dyrekcji słodkości dla uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrała Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Ewelina Drozd, która w swym przemówieniu podkreśliła, że praca w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym jest pracą szczególną.

Dodatkowej rangi uroczystości obchodów z Okazji Święta Edukacji Narodowej dodał akt otwarcia  nowo powstałego placu zabaw przy naszej szkole, którego dokonał Dyrektor Ośrodka Pan Paweł Czekański wraz z Wicestarostą Panem Jackiem Adamskim oraz  Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Panią Eweliną Drozd, przecinając symboliczną wstęgę. Następnie słowami modlitwy, nowo otwarty plac zabaw został poświęcony z rąk księdza proboszcza Franciszka Gocha.

Dzień 12 października 2023 roku był dla naszej społeczności szkolnej dniem szczególnym i bogatym w podniosłe wydarzenia. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę przybyłych dostojnych gości za obecność oraz wiele ciepłych i pełnych uznania słów. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie życzymy  zadowolenia z każdego dnia, pomyślności w życiu osobistym oraz dużo zdrowia i spokoju.

„Wyśpiewać dziś chcemy wam życzenia, Z serc naszych płynie dzisiaj pieśń. Przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły deszcz Niech zakwitną bukiety naszych serc”